söndag, mars 04, 2007

Paulus: Bibeln är Guds ord

Kristna och andra har noterat att Koranen utger sig för att vara Guds rena och oförfalskade ord. Detta har de sett som en belastning hos islam, då de föreställt sig att muslimer därmed vore tvungna att slaviskt underkasta sig de koraniska verserna. Vad som däremot undgått dessa islams belackare är att också Bibeln gör anspråk på att vara Guds direkta ord. Här skulle man kunna peka på bibelställen i mängd från Gamla testamentet, men kristna brukar vara lite kitsliga med hänvisningar dit. Därför skall jag välja något ur Nya testamentet. Jag väljer Paulus. Trogen sin grandiosa självuppskattning skriver han i ett av sina brev att han förkunnar Guds rena och oförfalskade ord:
"Jag är ju inte som de många som schackrar med Guds ord, nej, jag förkunnar det oförfalskat, som det kommer från Gud, inför Gud och i Kristi tjänst."
2 Kor 2:17
I ett annat brev berättar Paulus om en predikan, där man utlagt de bibliska texterna inför församlingen. Han är noga med att understryka att det inte handlar om ord författade av mänsklig hand; orden kommer tvärtom från Gud själv.
"Därför tackar vi också ständigt Gud för att ni lyssnade till Guds ord i vår predikan och tog emot det, inte som ett människoord utan som vad det verkligen är: Guds ord, som också visar sin kraft hos er troende."
1 Thess 2:13
Avslutningsvis kommer Paulus i en epistel in på den Helige Ande, som påstås vara den aspekt av den treenige Guden som dikterat vad som står i i de heliga skrifterna. Pauli skrivkonst hemfaller ofta åt svammel och dunkelhet, som gör att uttryckssättet inte alltid bir så exakt och koncist. Därför måste lite mera tas med i citatet den här gången:
"Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, också djupen hos Gud.

Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss utan med ord som Anden har lärt oss — vi tolkar andliga ting med Andens hjälp."
1 Kor 2:9-13
När Palus och hans medapostlar talar om Gud och om gudomliga ting är det enligt de citerade styckena inte något som de själva funderat ut eller kommit på. Det de säger får de i stället från Gud via den Helige Ande; de talar med gudomlig auktoritet.

Om man skall gå efter Pauli ord, och det måste väl den kristne, är alltså även Bibeln Guds ord, precis som Koranen. Den sekuläre kan därmed dra slutsatsen att Bibeln gör anspråk på att vara nedsänd av Gud.

Andra bloggar om: , , , , ,

6 kommentarer:

kyrksyster sa...

Kan nog känna in din skeptisism.

Men kristendom är inte en skriftreligion. Det är inte Bibeln som står i centrum. Det är Jesus.

Och med det som utgångspunkt blir Paulus mer begriplig. Han hänvisar till vad Jesus själv sagt...
Paulus och den tidiga kyrkan levde tidsmässigt nära Jesus. Apostlarna hade vandrat med honom, upplevt hans död och uppståndelse...

Jesus blir tydlig för oss genom Bibeln. Men om den blir en regelbok har vi missat något väsentligt.
Tyvärr så gör många det och det är olyckligt.

Grottis sa...

Hej kyrksyster!

Ändå brukar kristendomen beskrivas som just en skriftreligion. Grunden är den heliga skrift Bibeln och vad som däri står.

Kanske låter det sig sägas att Jesus står i centrum för den kristna tron. Men samtidigt är texterna om Jesus den enda vägen till honom för i stort sett alla människor. Undantaget synes utgöras av de som säger sig ha en upplevelse av Jesus i sina liv, en direkt relation till honom. Men hur kan man verkligen veta att denna känsla verkligen har sitt upphov i en existerande Jesus (som del av treenigheten) och inte blott är en produkt av den egna trosglöden?

Mvh,
Grottis

Anonym sa...

Det finns miljoner tolkningar på detta. Enligt katolicismen är påven Guds ställföreträdare på jorden och man daterar Paulus som den första påven. Inom katolicismen kan man således säga att man här är mer skriftläriga än protestantismen. Å andra sidan var det först 1870 som påven blev ofelbar.

Protestantismen är mer vittförgrenad som bekant.

Anonym sa...

Man ska vara i rätt sinnesstämning för att upptäcka att Bibeln är Guds ord. Har du problem med det?

Grottis sa...

Inom kristendomen brukar man tala om trons fyra källor: Bibeln, traditionen, förnuftet och den religiösa erfarenheten. Den katolska kyrkan sätter stort värde på samtliga dessa, särskilt traditionen, medan protestantismen framhåller den heliga skriften Bibeln på bekostnad av de andra tre källorna.

Därför kan man med fog säga att protestantismen är mer "skriftlärig" än katolicismen.

z sa...

från en liten katolik (nitpick):

Nej, det är PETRUS som blir den förste påven.
Paulus' ord om kvinnor respekterar jag inte för fem öre, men gillar hans helhet, med t ex kärlekens lov.

Han var en vanlig ovanlig man med sina fel och brister men mycket godhet och mod. Och kunskap.