onsdag, mars 07, 2007

Jesus: Bibeln är Guds ord

Som bekant är Jesus den yttersta auktoriteten för de kristna. Vad hade han att säga om de bibliska skrifterna? När man läser Bibelns evangelier, får man onekligen intrycket att också han menade att Gamla testamentet är Guds ord, åtminstone talades detta ord av de gammaltestamentliga profeterna. I vilket fall som helst kan inte GT upphävas enligt Jesu bestämda mening, vilket är ett viktigt observandum. I Johannesevangeliet säger han:
"Lagen [dvs. Gamla testamentet] kallar alltså dem som fick Guds ord för gudar, och skriften kan inte upphävas."
Joh 10:35
När det gäller Jesus egen insats, får man räkna med att hans ord också var Guds, eftersom Jesus och Gud delar på samma väsen i treenigheten. Annorlunda kan detta uttryckas som att Jesus både var helt och hållet mänsklig och fullkomligt gudomlig, hur nu det nu är möjligt, men så lyder dogmen. Vi bör alltså räkna med att det Jesus säger i evangelierna och på andra håll i NT på samma gång är Guds ord. Johannes skriver:
"Ty den som Gud har sänt talar Guds ord."
Joh 3:34
Avslutningsvis kan man notera att Hebréerbrevet understöder vad som just har sagts: att såväl Gamla testamentets profeter som Jesus har talat Guds ord. Jesus anses rentav ha fungerat som ett direkt språkrör för Gud; genom Jesus har Gud talat. I brevet läser man:
"Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom."
Heb 1:1-2
Genom dessa citat stärks förstås tesen att Bibeln gör anspråk på att vara Guds ord. De flesta av dagens kristna gör allt för att distansera sig från en sådan uppfattning. I stället menar de att Bibeln är en helt och hållet mänsklig tolkning och konstruktion, om än den religiösa upplevelsen av Gud har fått vara med och inspirera på något hörn. Frågan är om dessa liberala kristna har något fog för detta, om man ser till vad som faktiskt står i den Heliga skrift.

Andra bloggar om: , , , , , ,

11 kommentarer:

Anonym sa...

Lagen är budorden och inte Gamla Testamentet. Det framkommer tydligt om man tar och läser Nya Testamentet. Jesus säger jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att förstärka den. Han ändrar alltså i budorden som du säkert känner till.

Grottis sa...

Jesus måste ha ansett följande:

Lagen (de fem moseböckerna) kommer från Gud. Profeterna talade Guds ord.

Det är nästan hela GT, kvar blir några skrifter, t.ex. Höga Visan och Predikaren. Men inkluderas inte även dessa, när NT plötsligt talar om "skriften"?

Ja, Jesus ville fullborda lagen. Det skulle tydligen ske genom att människan i sitt sinne verkligen ville det som lagen föreskrev, så att det inte blev frågan om tom och mekaniskt regellydnad. Sådant vände sig Jesus emot med skärpa.

Anonym sa...

Jesus måste ha ansett följande:

Lagen (budorden)och profeterna har fyllt sin funktion. Men nu är det nya tider och dags för lite förändringar.

Se Jesus och lagen Matteus 5:17
och Jesus skärper lagens bud 5:21.

kyrksyster sa...

Nu är det väl så att människan kan inte uppfylla lagen. Inte ens vilja... om vi rannsakar oss själva...

Poängen är ju att Jesus gör det åt oss...

z sa...

Tror att Jesus menade att man ska ha läst de gamla skrifterna, men att dessa är mer symboliska än Jesu ord och evangelierna.
GT tolkar jag inte bokstavligt. Inte heller Paulus.

Men när jag läser evangelierna, tror jag KG Hammar skulle kalla mig fundamentalist. Jag tror dock inte att de täcker allt Jesus sade. Matteus, Markus & gänget är också bara människor, med fel och brister, men att de fick med de viktigaste bitarna som Jesus Kristus var med om, gjorde och sade.

Pastor Astor sa...

Jag ve inte var du får informationen om att de flesta kristna skulle ha problem med att kalla Bibeln Guds ord ifrån, jag tror den är osann. Jag tror du har missat några viktiga punkter (även om jag gillar din Bibelanvändning, den är mycket protestantisk ;)
De flesta kristna har inget problem med at bibeln är Guds ord, men till skillnad från muslimer tror man inte att den tillkommit som "automatisk skrift" - opåverkad av människor. Bara det faktum att Bibeln ständigt översätts medan Koranen endast anses vara Guds Ord på sitt orginalspråk visar på en skillnad.
Eftersom kristna tror att ibeln inte är tillkommen utan mänsklig påverkan behöver den tolkas och den samling skrifter den innehåller gör heller ingen hemlighet av att vara påverkade. Det är uppenbart att de är skrivna av personer, till personer. Dessa har befunnit sig i specifika situationer som påverkar (däremot redovisas de inte alltd tydligt, vilket försvårar tolkningen. Dessa människor har också funnits i en specifik kulturell och nationell situation, och i en annan tid. Själv gillar jag den här formuleringen som fångar allt detta: "Bibeln är guds Ord genom människors ord i historien."

Detta tolkningsarbete har pågått och pågår. Det finns ingen skrift som studerats så ingåede som Bibeln. Denna pågående diskussion, detta vägande av det ena mot det andra hjälper oss att hålla balansen. I samtalet ingår alltifrån liberala till fundamentalister, och det är OK, det är en förutsättning: Vårt gemedamma mål: Att örstå hur Bibelns ord kan tolkas och tillämpas på vårt liv idag.

z sa...

Se'n har ju inte bibeln
"hoppat ihop"
av sig själv heller, utan krävde århundraden av debatter: "Denna och denna text skall ingå, och de ska ha denna inbördes ordning". T ex har människor bestämt att Uppenbarelseboken står sist. Sådant glömmer man lätt.

Uttrycket "Skriften allena" motsäger sig självt. Men det är skriften vi tolkar, diskuterar, och förhåller oss till.

Det är på det niceanska mötet som treenigheten (Gudsbilden) slutligen fastslogs. Av urkyrkan (nuvarande katolska och ortodoxa kyrkorna)

Detta föregicks av lååånga debatter och nattmanglingar (mot gnostiker, arianer etc). Treenighets-bilden som många kristna kallar självklar idag, har föregåtts av lååååååånga diskussioner och mycket filosofiskt arbete.

Guds Basun sa...

Lagen är inte bara de 10 budorden utan hela Torah, alltså de fem moseböckerna. Och Jesus säger med skärpa att inte ett enda av buden i Torahn ska försvinna. Jesus ändrade inte budorden, bara för att han drog gränserna snävare. Ta budet om din nästas hustru, Jesus skärpte till den med att säga att om du bara tittar på en kvinna med åtrå i blicken så har du varit otrogen med henne. Inte kallar jag det för att ändra budorden.

Anonym sa...

I GT är lagen ett annat namn för Torah. I NT är lagen ett annat namn för budorden. I stort sett hela NT är en kritik mot Torah.

Duva sa...

Jesus har inte skrivit varken gamla eller nya testamentet. På samma sätt vet man inte säkert vem som skrivit ned Koranen, bara att det var Muhammed som först mottog den. Dessutom är namn och rang inte en enkel fråga i någondera religion...

Joh 14:28!
Hela Joh 17 särskilt: 17:6-12

Joh 14:31 (Jesus egen tolkning av korset även 15:13)

Lite ödmjukhet kanske Grottis?

Frid!

Anders Branderud sa...

Till anonym,

Det var inte de ord som Ribi Yehoshua - Messias sa - i det som senare blev förvrängt till "Matteusevangeliet". Denna vers och även resterande verser i Matityahu 5:17-20 implicerar att Ribi Yehoshua - Messias - krävde av sina efterföljare att de ska göra sitt bästa att hålla direktiven i "Moseböckerna". Detsamma krävs – de logiska implikationerna av Ribi Yehoshuas egna ursprungliga ord - för att kunna kalla sig en efterföljare till Ribi Yehoshua - Messias - idag.

[Följande stycken är ett citat från Netzarim Rekonstruktion av Hebreiska Matityahu [NHM] :] ”Tro inte att jag har kommit för att rycka Torah eller profeterna upp med rötterna, utan snarare så har jag kommit för att försona dem med den Muntliga Lagen av sanning.”
(..)

Precis som Nestor så använder EB להשלים – vilket är hiphil (le-hashlim’). I Biblisk Hebreiska så betyder להשלים att sluta, avsluta, fullgöra eller åstadkomma. Dock så är den post-Bibliska betydelsen, som användes på Ribi Yehoshuas tid, att underordna sig själv till, att överlämna sig till, eller att försona med någonting.Nitzhakon Yashan #71 läser אלא להשלימם (êl’a le-ha-shlim’; utan snarare att försona).”

[Översättning från Netzarim Rekonstruktion av Hebreiska Matityahu [NHM]; tillgänglig på hemsidan www.netzarim.co.il]

Jag var förut hängivet kristen i sex år. Sen läste jag forskning – samt studerade den judiska Bibeln på hebreiska - och fick bevisat för mig att den historiska första århundradets Messias vid namn Yehoshua var en religiös jude och hans efterföljare Netzarim gjorde sitt bästa att praktisera direktiven i ”Moseböckerna” hela deras liv. Forskningen finns att läsa på ovanstående Netzarim-hemsida.

Om Ribi Yehoshua eller hans efterföljare skulle lagt till eller tagit bort direktiv från "Moseböckerna", så vore de falska profeter---- 5:e Mosebok 13:1-6